AN II POSTLICEALĂ 2023 2024

Mediul de proiect

·       Participă la elaborarea fazelor proiectului, proceselor proiectului și la estimarea rezultatelor proiectului: 

Planificarea proiectului

·       Stabilirea pachetelor de activităţi din cadrul proiectului: studii de piaţă, analize de nevoi (SWOT), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

·       Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice

Implementare proiectului

·       Lansarea proiectului în baza graficului de derulare.  Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .

·       Întocmirea documentaţiei de proiect, conform  sarcinilor primite în cadrul proiectului: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului.·       Livrarea  serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune

Monitorizarea proiectului·       Analizarea  riscurilor în funcţie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele proiectului  conform sarcinilor primite în proiect·       Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul risc, raportul de proiect