Obiectivul acestui curs este pregătirea pentru concursul Stiu si aplic!

Concursul naţional „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii” ajuns in anul școlar 2022-2023 la ediţia cu numărul XIII la nivel judeţean, în scopul promovării în rândul tineretului a disciplinei Securitate şi sănătate în muncă, şi la ediţia a IX-a la nivel naţional, în colaborare cu specialiştii din cadrul Inspecţiei Muncii, Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi.

Obiectivul principal al concursului: încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de studiere a disciplinei numită „Securitate şi sănătate în muncă”, de promovare a securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale.

Introducerea disciplinei Securitate şi Sănătate în Muncă în învăţământul preuniversitar constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de către tineri a modului de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate.

Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o rată de accidentare mai mare decât alte categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de informare, lipsa de experienţă, lipsa de cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc.

Centrele de învăţământ pot contribui decisiv la scăderea ratei de accidentare a tinerilor lucrători, prin informarea şi educarea tinerilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unei discipline cu acelaşi nume.

Scopul acestui concurs este conştientizarea tinerilor elevi, viitori lucrători, asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională de la viitoarele locuri de muncă.