9 A 2022 2023 Calitatea Produselor și Serviciilor

CAP. 1  Concepte de bază în studiul mărfurilor și al serviciilor

CAP. 2  Clasificarea produselor și serviciilor

CAP. 3  Proprietățile mărfurilor

CAP. 4  Caracteristicile calității produselor si serviciilor

CAP. 5  Cadrul legislativ privind calitatea produselor si serviciilor

CAP. 6  Marcarea mărfurilor

CAP. 7  Ambalarea mărfurilor