9 A 2022 2023 Economia Întreprinderii

  • CAPITOLUL 1 FENOMENE ȘI PROCESE ECONOMICE
  • CAPITOLUL 2TIPURI DE UNITĂȚI ECONOMICE
  • CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA STRUCTURALĂ
  • CAPITOLUL 4 SPAȚIILE LA NIVELUL UNITĂȚII ECONOMICE
  • CAPITOLUL 5 TIPURI DE RESURSE
  • CAPITOLUL 6 ORGANIZAREA PROCESUALĂ
  • CAPITOLUL 6 RESURSE UMANE LA NIVELUL UNITĂȚII ECONOMICE